19/02/2024
2311

Silajlik Soya Tohumu

Silajlık Soya tohumu 2008 yılında tescil edilerek Türk çiftçisinin hizmetine sunulmuştur.Silajlık soya tohumu toprak sıcaklığı arttığında nisan 15 den sonra ekimi yapılabilinir.Soğuk bölgelerde mayıs başından itibaren ekilir. Türkiyenin tüm iklim kuşaklarında problemsiz ziraatı yapılabilmektedir.Silajlık soya tohumu Tavlı (Nemli) toprağa ekilir.toprağın nemi ile soya tohumunun çıkışı beklenir. İmkan dahilinde çıkış tamamlanana kadar araziye su verilmez. Bir hafta on güne kadar çıkışlar tamamlanır silajlık soya tohumu ekerken soyaya özel bakteri kullanılır. Bu spesifik bakteri kullanılmadan soya tohumu ekilişi yapılmaz. Özel soya bakterisi uygularken güneş ışığı almayan gölge bir yerde bakteri kullanılır.

Silajlık soya geniş yapraklı bir yazlık bitkidir.Bakteriyle muamele yapılırsa gübre ihtiyacını en aza indirir.Soya tohumu ekerken kompoze toprak gübresi atılır.Üstten gübrelemeye fazla lüzum kalmaz.Silajlık soyanın fazla bir hastalık riski yoktur.Mısırdan Fazla su istemez, nisbeten susuzluğa tahamülü vardır.Silajlık soya toprağa azot depolar, toprağın kalitesini arttırı. Kendinden sonra ekilen bitkinin verimini ciddi şekilde yüzde olarak arttırır. Soyanın özel yabani ot ilacı vardır. Soya bitkisi belirli bir yüksekliğe ulaştığı zaman soya için yabani ot ilacı atılır, yabani ot ile etkin şekilde mücadele edilmiş olur. Soya çiçekli bir bitkidir çiçek açımından sonra yoğun dane verimine geçer. Silajlık soya normal soya bitkisine göre daha yüksek boy yapar, en yüksek 2.5 metreye kadar boylanabilir. 90-110
gün arasında silaj yapımına uygun hale gelir. Soya silajı dekar verimi 4 ton ile 6,5 ton arasında arazinin verimine ve iklim bölgesine göre bu oran değişebilmektedir. Aşırı sıcak iklimlerde verim üst seviyelerde olur. Kuru ot verimi de yüksektir dekardan (1000 metrekareden) 1.5 -2 ton çok kaliteli
kuru ot elde edilir. Silajlık soya kuru otunun da , silajınında hayvanlar tarafından hazmı çok kolaydır.Soyayı silaj yaparken bozulmasın kaliteli silaj olsun diye silaj bakterisi kullanılır. Bu ürün silajın direncini arttırır, uzun süre saklanmasını sağlar. Silajlık soyayla beslenen hayvanlarda sindirim sistemi rahatsızlıkları ve metabolik hastalıklar pek olmaz. Hayvanlar sağlıklı olduğu gibi et ve süt verim ibrelerinde yükselişler ortaya koyar.Silajlık soyanın Türk çiftçisine tanıtılmasında ve tarımının öğretilmesinde Torunoğlu Tohumculuğun çok emeği vardır. Firmamız çok büyük emek sarf etmiştir.